Behandeling en open atelier

De Werkplaats biedt individuele therapie trajecten en een open atelier voor diverse doelgroepen vanaf 4 jaar. Beeldende therapie is geschikt voor volwassenen, jeugd en kinderen. Het richt zich op het doen en het beleven in plaats van het beredeneren en kan geschikt zijn als je moeite hebt om te bespreken waar je tegenaan loopt. Niet durft of kunt spreken over ingrijpende ervaringen en emoties of als je heel goed kan verwoorden wat er dwars zit maar toch niet verder komt, doordat je door mooie woorden juist afstand houdt. Beeldende therapie is geschikt voor volwassenen, jongeren en kinderen en is gericht op het verminderen van klachten omtrent o.a. ;

  • Emotieregulatie en gedrags-of emotionele problemen die hieruit ontstaan,
  • Psycho-sociale problemen, zoals faalangst of onzekerheid,
  • Emotionele of gedragsproblemen voortkomend uit een trauma of heftige gebeurtenissen,
  • Stress en burn-out. 

Open atelier

Het open atelier is bedoeld voor mensen die beeldend willen werken in een fijne omgeving, waarbij de therapeut en/of de groep de rol heeft van meekijken en inspireren. 

`Ik wil even een moment voor mezelf.´

`Ik loop steeds tegen dezelfde dingen aan.´

`Hoe kom ik tot een keuze in werk, juiste opleiding, nieuw pad..`

Soms loop je even vast en kom je er al pratend en analyserend niet uit. Beeldend werken kan dan nieuwe inzichten opleveren, doordat je even niet nadenkt maar handelt. Tijdens het beeldend werken kom je voor problemen te staan die lijken op dingen waar je dagelijks tegenaan loopt. Ecoline die niet binnen jouw grenzen blijft, potlood dat heerlijk werkt omdat je steeds opnieuw kunt uitgummen. In het beeldend werken kun je ontspanning vinden, maar ook tot nieuwe inzichten komen of veilig experimenten met nieuw gedrag.

Beeldend werken ontspant en geeft nieuwe energie. Graag stel ik mijn atelier open en deel ik deze ruimte, mijn kennis en ervaring met iedereen die beeldend wil werken. Tijdens het open atelier kun je  in eigen tempo in een open en ongedwongen sfeer werken. Ik wil je graag begeleiden om een eigen manier van vormgeven te vinden. Het is niet nodig dat je al vaardigheden en technieken beheerst, dat komt vanzelf als je bezig bent.

 Voor het open atelier werk ik ook met een kennismakingsgesprek. We spreken dan door wat je verwacht en wat ik je kan bieden. Het open atelier valt onder coaching en wordt daarom niet vergoed door de zorgverzekering. Is het onderdeel van een individueel traject dan kan dit wel vergoed worden. Het open atelier is maandelijks op een woensdag. Er is een kindergroep, jongvolwassenen en een volwassen groep. Neem voor interesse telefonisch contact met me op of mail je vragen naar info@ de werkplaats.one.

Individuele therapie

Een groep is niet voor iedereen fijn, misschien ga je liever  een individueel traject aan. Als je je aanmeldt gaan we eerst kennismaken, waarbij je uitleg krijgt over de therapie en de werkwijze. Na twee of drie sessies stellen we de behandeldoelen en duur van de therapie vast. Behandeldoelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat je minder snel boos wordt of beter je emoties kunt uiten.  Voor beeldende therapie is geen verwijzing nodig, maar er kan wel worden samengewerkt met andere zorgprofessionals zoals een psycholoog, intern begeleider van school, maatschappelijk werk of huisarts. Een therapietraject wordt individueel opgesteld en kan dus variëren in  het aantal sessies. De sessies vinden plaats op de Werkplaats aan de Hesseweg. In het geval van jongere kinderen is het soms prettiger om de therapie op school te laten plaatsvinden. In overleg met de school kan ik kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Eigenaar en beeldend therapeut is Lida Knegt. De therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) en opgenomen in het beroepsregister Vaktherapie onder registratienummer 109040.