De therapeut

Mijn naam is Lida Knegt, ik ben geschoold vaktherapeut Beeldend. Mijn opleiding tot beeldend therapeut heb ik gevolgd aan Hogeschool Stenden Leeuwarden. Binnen de vaktherapie zijn er meerdere disciplines, zoals muziektherapie, psychomotorische therapie, drama en danstherapie. Vaktherapeuten zijn onder andere werkzaam binnen de psychiatrie en GGZ instellingen. Vanaf augustus 2018 ben ik gestart met mijn eigen praktijk De Werkplaats op de Hesseweg in Kolllum. In mijn praktijk werk ik cliƫntgericht, dat wil zeggen dat ik per persoon kijk welke behandelstrategie en methodiek het beste past bij de klachten. Ik ben geregistreerd in het Nederlands register Vaktherapie. Door maandelijke intervisie, een supervisietraject en jaarlijkse trainingen en scholing blijft mijn kennis up-to-date en voldoe ik aan de eisen van deze registratie. Naast mijn eigen praktijk ben ik sinds februari 2016 werkzaam als vaktherapeut beeldend bij de praktijk Rond de Levenslijn in Ryptsjerk. Ook ben ik werkzaam in het onderwijs binnen PCBO Tytsjerksteradiel.

 

De werkplaats en therapeut Lida Knegt is aangesloten bij de FVB en NVBT onder registratienummer 109040